Değerli Personelimiz,

Sizlere daha kaliteli bir çalışma ortamı sunmak ve memnuniyetinizi artırmak için değerlendirme ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Çalışmanın değeri ve başarısı, sizin katılımınıza bağlıdır. Vereceğiniz yanıtlar, diğer kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmayacak; sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacak ve araştırma tamamlandıktan sonra elde edilen veriler araştırma raporu olarak yayınlanacaktır.

İlgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

SORULAR
1. Cinsiyetiniz:
2. Çalışma durumu:
3. Görev yaptığınız birim:
4. Unvanınız:
5. Yaşınız:
6. Medeni hâliniz:
7. Gazi Üniversitesindeki toplam hizmet süreniz:
8. Bulunduğunuz birim ya da bölümdeki hizmet süreniz:

Açıklama:

Aşağıda, Üniversitemizin özellikleri ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Lütfen görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Fikrim Yok
1
2
3
4
5
9. Kendimi Üniversitemde değerli hissediyorum.

10. Kendimi Üniversitemin bir parçası olarak görüyorum.

11. Türkiye’deki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.

12. Dünyadaki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.

13. Kurumsal değerlendirme ve kalite çalışmaları yeterlidir.

14. Üniversitem sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

15. Üniversitemin kamu ve sanayi ile olan ilişkileri yeterli düzeydedir.

16. Üniversitem girişimciliği desteklemektedir.

17. Üniversitemde bilimsel araştırmalara/projelere verilen destekler yeterlidir.

18. Üniversitem disiplinlerarası ve nitelikli araştırmalarda öncüdür.

19. Araştırma ortamları ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir.

20. Eğitim ortamları ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir.

21. Çalışma ortamı ihtiyaçları karşılayacak yeterliliktedir.

22. Akademik yükseltilme ve atanma ölçütleri objektiftir.

23. İdari görevlere seçilme ve atanma ölçütleri objektiftir.

24. Alınan kararlarda akademisyenlerin görüşleri dikkate alınır.

25. Öğretim elemanları arasındaki işbirliği yeterli düzeydedir.

26. Öğretim elemanları arasında iyi bir iletişim vardır.

27. Öğretim elemanları ile idari personel arasında iyi bir iletişim vardır.

28. Öğretim elemanları ile yönetim arasında iyi bir iletişim vardır.

29. Öğretim elemanları için hizmet içi eğitim ve etkinlik sayısı yeterlidir.

30. Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve altyapı yeterlidir.

31. Teknopark alanları ve teknotransfer faaliyetleri yeterlidir.

32. Mezunların kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısı yeterlidir.

33. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, yoksullar ve rehabilitasyon hizmeti gereken kişilere yönelik hizmetler yeterlidir.

34. Kamuoyunda farkındalık oluşturacak etkinlik sayısı yeterlidir.

35. Yönetim hizmetleri yeterlidir.

36. Kütüphane hizmetleri yeterlidir.

37. Sağlık hizmetleri yeterlidir.

38. Sosyal tesisler yeterlidir.

39. Sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.

40. Sportif faaliyetler yeterlidir.

41. Bilgi işlem hizmetleri yeterlidir.

42. Yemekhane hizmetleri yeterlidir.

43. Güvenlik hizmetleri yeterlidir.

44. Temizlik hizmetleri yeterlidir.

45.Genel olarak baktığınızda, Gazi Üniversitesinde görev yapmaktan elde ettiğiniz iş doyum düzeyiniz nedir? (10 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46.Üniversitemizden genel memnuniyet düzeyinizi puanlayınız. (10 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47.Belirtmek istediğiniz başka hususlar varsa, lütfen yazınız ...

Teşekkür ederiz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı