Değerli Personelimiz,

Sizlere daha kaliteli bir çalışma ortamı sunmak ve memnuniyetinizi artırmak için değerlendirme ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Çalışmanın değeri ve başarısı, sizin katılımınıza bağlıdır. Vereceğiniz yanıtlar, diğer kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmayacak; sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacak ve araştırma tamamlandıktan sonra elde edilen veriler araştırma raporu olarak yayınlanacaktır. İlgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

SORULAR
1. Cinsiyetiniz:
2. Görev yaptığınız birim:
3. Hizmet sınıfınız:
4. Yaşınız:
5. Medeni haliniz:
6. Gazi Üniversitesindeki toplam hizmet süreniz:
7. Bulunduğunuz birim ya da bölümdeki hizmet süreniz:
8. Eğitim düzeyiniz:
9. Son iki yıl içinde çalıştığınız birimle ilgili olarak hizmet içi eğitim, kurs ya da özel yetiştirme vb. bir etkinliğe katıldınız mı?

Açıklama:

Aşağıda, Üniversitemizin özellikleri ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Lütfen görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Fikrim Yok
1
2
3
4
5
10. Kendimi Üniversitemde değerli hissediyorum.
11. Kendimi Üniversitemin bir parçası olarak görüyorum.
12. Türkiye’deki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.
13. Dünyadaki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.
14. Kurumsal değerlendirme ve kalite çalışmaları yeterlidir.
15. Alınan kararlara idari personelin katılımı sağlanmaktadır.
16. İş akış süreçlerinde idari personelin görüşleri dikkate alınır.
17. Gerekli araç, donanım ve materyal zamanında sağlanmaktadır.
18. Bir işi gerçekleştirmeye yönelik gösterilen çabalar takdir görmektedir.
19. İdari kadrolara atanmada liyakate özen gösterilir.
20. İdari personelin görevleri, kadroları ile uyumludur.
21. Personelin görev tanımları açıktır.
22. Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişimimle ilgili etkinlik sayısı yeterlidir.
23. İdari personel arasındaki işbirliği yeterli düzeydedir.
24. İdari personel ile akademik personel arasındaki işbirliği yeterli düzeydedir.
25. İdari personel arasında iyi bir iletişim vardır.
26. İdari personel ile akademik personel arasında iyi bir iletişim vardır.
27. İdari personel ile yönetim arasında iyi bir iletişim vardır.
28. Ast-üst ilişkileri uyumludur.
29. Çalışma ortamım işimin gereklerini karşılamaktadır.
30. Beklenti ve ihtiyaçlarım karşılanmaktadır.
31. İş yükü dağılımı dengelidir.
32. Çalışılabilir bir birim olarak yakınlarıma tavsiye ederim.
33. Yönetim hizmetleri yeterlidir.
34. Kütüphane hizmetleri yeterlidir.
35. Sağlık hizmetleri yeterlidir.
36. Sosyal tesisler yeterlidir.
37. Sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.
38. Sportif faaliyetler yeterlidir.
39. Bilgi işlem hizmetleri yeterlidir.
40. Yemekhane hizmetleri yeterlidir.
41. Güvenlik hizmetleri yeterlidir.
42. Temizlik hizmetleri yeterlidir.

43.Genel olarak baktığınızda, Gazi Üniversitesinde görev yapmaktan elde ettiğiniz iş doyum düzeyiniz nedir? (10 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44.Üniversitemizden genel memnuniyet düzeyinizi puanlayınız. (10 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45.Belirtmek istediğiniz başka hususlar varsa, lütfen yazınız ...

Teşekkür ederiz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı