Değerli Öğrencimiz;
Sizlere daha kaliteli bir eğitim sunmak ve memnuniyetinizi artırmak için değerlendirme ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Çalışmanın değeri ve başarısı, sizin katılımınıza bağlıdır. Vereceğiniz yanıtlar, diğer kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmayacak; sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacak ve araştırma tamamlandıktan sonra elde edilen veriler araştırma raporu olarak yayınlanacaktır. İlgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

SORULAR
1. Uyruğunuz:
2. Cinsiyetiniz:
3. Öğrenim gördüğünüz birim:
4. Sınıfınız:
5. Gazi Üniversitesinde kaç yıldır öğrencisiniz?
6. Devam ettiğiniz program kaçıncı tercihinizdi?(Lisansüstü öğrencileri cevaplandırmayacaktır.):

Açıklama:

Aşağıda verilen ifadeleri dikkatlice okuduktan sonra, kişisel görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyerek görüşünüzü belirtiniz.

Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Fikrim Yok
1
2
3
4
5
Öğrenim gördüğünüz program;
7. Kendimi Üniversitemde değerli hissediyorum.

8. Kendimi Üniversitemin bir parçası olarak görüyorum.

9. Türkiye’deki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.

10. Dünyadaki üniversiteler içinde saygın bir konumdadır.

11. Eğitim programımın hedefleri ve amaçları açıkça belirlenmiştir.

12. Aldığım eğitim, beklentilerimi karşılamaktadır.

13. Eğitim-öğretim hizmetleri tüm öğrencilere eşit bir şekilde sunulur.

14. Staj/iş yeri eğitimi/öğretmenlik uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapılır.

15. Staj/iş yeri eğitimi/öğretmenlik uygulaması olanakları sağlanmaktadır.

16. Üniversitem öğrenci sorunlarına karşı duyarlıdır.

17. Üniversitem toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.

18. Öğretim elemanlarının eğitime yönelik motivasyonları yüksektir.

19. Öğretim elemanları dönem başında derslerin amaçları ve içeriği hakkında öğrenciyi bilgilendirir.

20. Öğretim elemanları derslerle ilgili güncel kaynaklar kullanmaya özen gösterir.

21. Öğretim elemanları derslerinde bilişim teknolojilerini kullanır.

22. Öğretim elemanlarına gerektiğinde kolayca ulaşılabilir.

23. Karar alma süreçlerinde görüşlerime değer verilir.

24. Eğitsel amaçlı alanlar (dershane, laboratuvar vb.) yeterlidir.

25. Sosyal alanlar (kafe, kitap satış, kırtasiye, banka, posta vb.) yeterlidir.

26. Teknolojik altyapı yeterlidir.

27. Akademik danışmanlık hizmetleri yeterlidir.

28. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterlidir.

29. Kariyer danışmanlık hizmetleri yeterlidir.

30. İdari hizmetler (ders kayıt, belge alma, askerlik işlemleri vb.) yeterlidir.

31. Yönetim hizmetleri yeterlidir.

32. Kütüphane hizmetleri yeterlidir.

33. Sağlık hizmetleri yeterlidir.

34. Sosyal tesisler yeterlidir.

35. Sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.

36. Sportif faaliyetler yeterlidir.

37. Bilgi işlem hizmetleri yeterlidir.

38. Yemekhane hizmetleri yeterlidir.

39. Güvenlik hizmetleri yeterlidir.

40. Temizlik hizmetleri yeterlidir.

41. Hizmet alanları engellilerin durumu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

42. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için düzenlemeler yeterlidir.

43. Uluslararası öğrenci hizmetleri yeterlidir.

44. Üniversitenin internet sayfası yeterlidir.

45. Üniversitem toplumda iyi anılan bir kurumdur.

46.Üniversitemizden genel memnuniyet düzeyinizi puanlayınız.
(10 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük)

1      2          3          4          5          6          7          8          9          10

47.Belirtmek istediğiniz başka hususlar varsa, lütfen yazınız

Teşekkür ederiz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı